Tiến độ gieo cấy vụ Mùa năm 2020
Ngày 23/07/2020

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy - UBND xã. Đến ngày 20 tháng 7 năm 2020 xã Nam Hải đã cấy xong 100% diện tích đảm bảo đúng lịch cơ cấu thời vụ.

Media/233_NamHai/Images/eda944f2b79a4bc4128b.jpg
Media/233_NamHai/Images/c3f4aab259daa584fccb.jpg
Media/233_NamHai/Images/b3e4a303516bad35f47a.jpg
Media/233_NamHai/Images/a2ac930a60629c3cc573.jpg

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY ĐI THĂM VÀ CHỈ ĐẠO GIEO CẤY LÚA MÙA 2020 

Media/233_NamHai/Images/69501370f2190e475708.jpg
Media/233_NamHai/Images/3144be715f18a346fa09.jpg

 

Media/233_NamHai/Images/8fab1893f9fa05a45ceb.jpg
Media/233_NamHai/Images/8b653ab2dadb26857fca.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 102
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác