THĂM MÔ HÌNH XẢN XUẤT
Ngày 24/07/2020

 LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY, UBND, UBMTTQ, CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ, CÁN BỘ THÔN XÃ NAM HẢI ĐI THĂM CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT CÂY, CON TẠI HUYỆN THÁI THỤY TỈNH THÁI BÌNH

Media/233_NamHai/Images/f821dd61c7233b7d6232.jpg
Media/233_NamHai/Images/f9db3908244ad814815b.jpg
Media/233_NamHai/Images/f6dc63585b1ba745fe0a.jpg
Media/233_NamHai/Images/f6a7e31ddb5e27007e4f.jpg
Media/233_NamHai/Images/ee4237b512f6eea8b7e7.jpg
Media/233_NamHai/Images/ea8e906f8d2d7173283c.jpg
Media/233_NamHai/Images/dfcbe166c425387b6134.jpg
Media/233_NamHai/Images/df4042e75fa5a3fbfab4.jpg
Media/233_NamHai/Images/c30783d0a6935acd0382.jpg
Media/233_NamHai/Images/ab285f334571b92fe060.jpg
Media/233_NamHai/Images/a81a30b108f2f4acade3.jpg
Media/233_NamHai/Images/a3d001012342df1c8653.jpg
Media/233_NamHai/Images/564469034c40b01ee951.jpg
Media/233_NamHai/Images/51953e231b60e73ebe71.jpg
Media/233_NamHai/Images/7717cb45d1072d597416.jpg
Media/233_NamHai/Images/27d0667e7b3c8762de2d.jpg
Media/233_NamHai/Images/10a9e43af97805265c69.jpg
Media/233_NamHai/Images/5f2648706a33966dcf22.jpg
Media/233_NamHai/Images/5a2dc08dfbce07905edf.jpg
Media/233_NamHai/Images/2f02c8bfd5fd29a370ec.jpg
Media/233_NamHai/Images/1fae5d2e786d8433dd7c.jpg
Media/233_NamHai/Images/1e6290078d45711b2854.jpg
Media/233_NamHai/Images/0e4f7b8a66c89a96c3d9.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 122
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác