NAM HẢI PHHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ 40
Ngày 12/10/2020

 

Nam Hải từng bước cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nam Hải lần thứ 40, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi đáp ứng nhu cầu thị trường tăng thu nhập cho nông dân.

Media/233_NamHai/Images/202010/8-1-20201012092045-e.jpg

 Media/233_NamHai/Images/202010/6-1-20201012092047-e.jpg

Media/233_NamHai/Images/202010/8-2-20201012092045-e.jpg

Để nâng cao hơn kiến thức, kỹ năng trong chăm sóc cây con, gắn giữa lý thuyết và thực hành ngày 1,2/10/2020 trường Trung cấp nông nghiệp Thái Bình cùng với cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể xã Nam Hải tổ chức trao 1.320 con gà trong chương trình lớp tập huấn Chuyển giao khoa học kỹ thuật 02 tháng cho các học viên tại 02 lớp chăn nuôi thú y và dạy, hướng dẫn cách chăm sóc từ bước ban đầu; tổ chức đi thăm, kiểm tra hộ nuôi ốc và một số mô hình phát triển kinh tế trong xã. Qua đó từng bước định hướng xây dựng phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện, đặc điểm tại địa phương.

Media/233_NamHai/Images/202010/2-1-20201012092047-e.jpg
 
Media/233_NamHai/Images/202010/4-20201012092046-e.jpg
Media/233_NamHai/Images/202010/3-20201012092046-e.jpg
Media/233_NamHai/Images/202010/6-2-20201012092045-e.jpg
Media/233_NamHai/Images/202010/15-2-20201012092045-e.jpg
Media/233_NamHai/Images/202010/15-1-20201012092045-e.jpg
Media/233_NamHai/Images/202010/10-2-20201012092045-e.jpg
Media/233_NamHai/Images/202010/10-1-20201012092045-e.jpg
 
 
Media/233_NamHai/Images/202010/2-2-20201012092044-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 112
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác