MẶT TRẬN, CÁC ĐOÀN THỂ XÃ NAM HẢI TẬP HUẤN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG
Ngày 14/08/2020

Ngày 9/8/2020 MTTQ, các đoàn thể Nhân Dân xã Nam Hải phối hợp Trường Trung cấp nông nghiệp Thái Bình tổ chức thí điểm trồng 04 sào ấu tại xã Nam Hải trong chương trình tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, định hướng xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. /.

+6

186Trần Chung, Đỗ Minh San và 184 người khác

34 bình luận

1 lượt chia sẻ

Thích

Bình luận

Chia sẻ


Tổng lượt xem bài viết là: 116
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác