LÃNH ĐẠO XÃ ĐI THĂM ĐỒNG KIỂM TRA SÂU BỆNH CHỈ ĐẠO NHÂN DÂN PHUN PHÒNG TRỪ BẢO LÚA MÙA 2020
Ngày 31/08/2020

Media/233_NamHai/Images/a853f078d30e2c50751f.jpg
Media/233_NamHai/Images/919281a6a2d05d8e04c1-1.jpg
Media/233_NamHai/Images/7881ff8ddcfb23a57aea.jpg
Media/233_NamHai/Images/682b37011477eb29b266.jpg
Media/233_NamHai/Images/248d4dade5de1a8043cf.jpg
Media/233_NamHai/Images/080eab0f887977272e68.jpg
Media/233_NamHai/Images/16d579e25a94a5cafc85.jpg
Media/233_NamHai/Images/15c2f8eedb9824c67d89.jpg
Media/233_NamHai/Images/9cc84febe79818c64189.jpg
Media/233_NamHai/Images/080eab0f887977272e68.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 119
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác