CHUYỂN ĐỔI CÂY TRỒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Ngày 28/08/2020

Củ ấu lai được trồng thử nghiệm trên 4 sào đầm của hội viên Trần Văn Điệp Thôn Nội Lang Nam đang phát triển tốt

Media/233_NamHai/Images/d9fecc959ace65903cdf.jpg
Media/233_NamHai/Images/a516fe6aa831576f0e20.jpg
Media/233_NamHai/Images/45f6c58793dc6c8235cd.jpg
Media/233_NamHai/Images/5ffcbd73eb2814764d39.jpg

Xen canh tăng vụ lấy ngắn nuôi dài. Tạo thu nhập thêm. Mô hình cà chua xen cải cay.

Media/233_NamHai/Images/fd876dfd3ba6c4f89db7.jpg
Media/233_NamHai/Images/bd3f124b4410bb4ee201.jpg
Media/233_NamHai/Images/bd3f124b4410bb4ee201-1.jpg
Media/233_NamHai/Images/83eddf8d89d676882fc7.jpg
Media/233_NamHai/Images/14ad592f0f74f02aa965.jpg
Media/233_NamHai/Images/14ad592f0f74f02aa965-1.jpg


16:48
08:31 Hôm qua
Vũ Mạnh


 


Tổng lượt xem bài viết là: 120
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác