BÀI TUYÊN TRUYỀN CỦA BCH HỘI NÔNG DÂN XÃ NAM HẢI KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG VIỆT NAM (14/10/1930-14/10/2020)
Ngày 29/09/2020

 

Đề cương tuyên truyền

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

(14/10/1930 - 14/10/2020)

Kính thưa các đồng chí cán bộ đảng viên, hội viên cùng toàn thể nhân dân!

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2020) cán bộ hội viên Nông dân trong xã cùng nhau ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của Hội Nông dân Việt Nam.

 Trải qua 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam giai cấp Nông dân, công nhân, tầng lớp trí thức, dũng cảm, kiên cường, đấu tranh bất khuất chống giặc ngoại xâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Ra đời và trưởng thành hội Nông dân Việt Nam mang nhiều tên gọi khác nhau nhưng  bản chất cách mạng không thay đổi. Giai cấp Nông dân một lòng, một dạ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Lực lượng to lớn thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng. Từ đầu thế kỷ XX dưới sự áp bức bóc lột của thực dân Pháp và phong kiến, địa chủ, đời sống nhân dân lầm than khổ cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp Nông dân vùng lên đấu tranh chống thực dân Pháp và giai cấp bóc lột với khẩu hiệu “Giảm sưu thuế, chia ruộng đất cho Nông dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc đã xác định: Giai cấp Nông dân Việt Nam có vai trò và khả năng cách mạng to lớn. Người chủ trương thành lập Hội “Nông hội đỏ”. Trong giai cấp Nông dân. Hội Nghị trung ương Đảng lần thứ nhất họp ngày 14/10/1930 đã ra nghị quyết thành lập “Tổng Nông hội Đông Dương” và thông qua Điều lệ Hội, sau này thể theo nguyện vọng chính đáng của giai cấp Nông dân Việt Nam . Căn cứ vào tư liệu lịch sử, vai trò, vị trí tổ chức Hội lúc bấy giờ, ngày 17/01/1991 Bộ chính trị trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam quyết định lấy ngày 14/10/1930 là ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Ngay từ đầu thành lập, Đảng cộng sản Việt Nam đã có đường lối đúng đắn “Độc lập dân tộc, Người cày có ruộng” phù hợp với lợi ích và nguyện vọng chính đáng ngàn đời của Nông dân Việt Nam, nên đã tập hợp được hàng triệu Nông dân đứng lên đấu tranh chống thực dân pháp và địa chủ phong kiến. Đảng ta chủ trương dựa vào thành phần Nông, cố Nông, đoàn kết với trung Nông, liên hiệp với phú Nông, liên minh chặt chẽ với giai cấp công nhân để đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ vai trò nòng cốt của giai cấp Nông dân là các tổ chức “Nông hội đỏ” năm 1930, “Hội tương tế ái hữu” năm 1930- 1940; “Hội Nông dân cứu quốc” năm 1941; “Hội đồng Nông dân tập thể” năm 1976; “Hội liên hiệp Nông dân tập thể” năm 1979; Năm 1988 Hội được đổi tên là Hội Nông dân Việt Nam.

Kính thưa các đồng chí cán bộ đảng viên, hội viên cùng toàn thể nhân dân!

Cùng với Nông dân trong huyện, Nông dân xã Nam Hải sớm có truyền thống cách mạng. Từ năm 1927 Hội Nông dân huyện đã hình thành tổ chức với tên gọi “Nông đoàn” được thành lập để tuyên truyền giáo dục đạo đức cách mạng cho Nông dân, vận động Nông dân đấu tranh chính trị. Ngày 14/10/1930 cùng với nông dân các xã, Nông dân xã Nam Hải đã hưởng ứng tham gia cuộc biểu tình của Nông dân Tiền Hải ủng hộ Xô Viết Nghệ Tĩnh  thể hiện tinh thần đấu tranh oanh liệt của giai cấp Nông dân Tiền Hải chống giặc ngoại xâm và địa chủ phong kiến. Tuy cuộc biểu tình của Nông dân Tiền Hải bị thực dân Pháp và bè lũ tay sai khủng bố ác liệt. Nhưng tổ chức hội vẫn được đảm bảo an toàn và phát triển theo các hình thức các tổ hội. Tiếp tục đấu tranh đòi giảm tô, giảm thuế chống bắt phu.

 Tháng 3/1940 Hội nghị tỉnh ủy Thái Bình ra nghị quyết về thành lập “Hội Nông dân phản đế” tại Tiền Hải, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng Hội nông dân làm nòng cốt trong xây dựng lực lượng vũ trang để chiến đấu chống kẻ thù với khẩu hiệu đấu tranh của Nông dân là: “Tăng tiền công cho người làm thuê”, đòi chia lại ruộng đất “Người cày có ruộng”, Hội Nông dân đã tập hợp rộng rãi Nông dân trong xã xây dựng lực lượng vũ trang, nhiều hội viên đã tham gia vào lực lượng dân quân du kích, nhiều gia đình đã tiễn đưa con em vào tham gia bộ đội, quân chủ lực cùng cách mạng cả nước tiến tới tổng khởi nghĩa năm 1945. Cách mạng tháng 8/1945 thành công Hội có nhiệm vụ tập hợp thu hút đông đảo quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng xóm làng, tham gia hoạt động xã hội, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, diệt giặc đói, diệt giặc dốt, vận động con em vào bộ đội đi dân công hỏa tuyến, tất cả đều góp sức người sức của tri viện cho tiền tuyến, kháng chiến chống thực dân Pháp đến ngày thắng lợi nhân dân xã Nam Hải cùng bộ đội chủ lực đã dũng cảm chiến đấu giải phóng quê hương.

Sau khi đất nước giành độc lập Nông dân trong xã ai cũng có ruộng đất để tăng gia sản xuất, xây dựng quê hương cùng với nhân dân cả nước làm hai nhiệm vụ chiến lược: vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa góp sức người, sức của để giải phóng miền Nam, Nông dân trong xã thực hiện khẩu hiệu “Thóc không thiếu một cân quân không thiếu một người”. Đến tháng 2/1960 toàn xã đã căn bản hoàn thành hợp tác hóa Nông nghiệp, Nông dân, đã nhanh chóng thích nghi với con đường làm ăn tập thể, Nông dân lao động cần cù, thông minh sáng tạo, tiếp thu nhanh tiến bộ KHKT khắc phục mọi khó khăn gian khổ, nam giới ra tiền tuyến, công việc ở hậu phương do nữ giới đảm nhiệm với nhiều phong trào thi đua yêu nước, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Trong hai cuộc kháng chiến gian khổ của dân tộc ta đã có trên 1000 lượt người tham gia lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, đi chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại các chiến trường, chiến tranh kết thúc, toàn xã có 132 người con anh dũng hi sinh; đã có 44 người con để lại một phần xương máu nơi chiến trường; có 08 bà mẹ được Đảng, Nhà nước truy tặng, phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong lao động sản xuất xã nhà là một trong những xã đạt năng suất lúa cao nhất trong huyện, từ cánh đồng 5 tấn/ha rồi đến 7 tấn, 10 tấn. Với sự đóng góp to lớn đó Đảng bộ và nhân dân xã Nam Hải đã được Đảng và Nhà nước tặng huân chương lao động hạng 3.

Media/233_NamHai/Images/202009/02c687f2145ceb02b24d-20200929052435-e.jpg

Trong thời kỳ đổi mới hội viên Nông dân tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia đóng góp tiền của, ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng ở Nông thôn. Trong những năm qua nhân dân trong xã đã đóng góp xây dựng nhiều tuyến đường bê tông, hệ thống đường điện được lắp đặt đồng bộ, công trình phúc lợi như trường học, nhà văn hoa thôn xây dựng khang trang sạch đẹp, hệ thống thủy lợi, mương máng được nâng cấp đáp ứng nhu cầu sản xuất. Đây là tiền đề để xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nông nghiệp Nông thôn, bộ mặt Nông thôn đã được thay đổi, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. 100% số hộ có điện thắp sáng, 100% con em được cắp sách đến trường, 95-  98% số hộ có ti vi; 80% số hộ có xe máy, đồ dùng gia đình hiện đại hơn. Năm 2019 xã nhà đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Đây là thành tựu to lớn của giai cấp Nông dân xã nhà đóng góp sức người sức của cùng địa phương đạt được trong quá trình phấn đấu xây dựng và trưởng thành. 

 

Kính thưa các đồng chí cán bộ đảng viên, hội viên cùng toàn thể nhân dân!

Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành hội Nông dân xã Nam Hải không ngừng xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh từ các chi hội trở lên, đến nay Hội đã kết nạp được 1455 hội viên chiếm 68% số hộ Nông nghiệp, hội viên là đảng viên là: 154 đồng chí. Hội thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nông dân và cùng với Nông dân bàn cách làm giàu. Các phong trào hoạt động của Hội được phát động tổ chức thực hiện có hiệu quả như phong trào “Xây dựng Nông thôn mới”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Gia đình Nông dân đạt 6 tiêu chuẩn”, “Gia đình Nông dân văn hóa”. Qua các đợt phát động thi đua đã có nhiều tấm gương điển hình trong sản xuất mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, xây dựng gia trại, trang trại, thu nhập kinh tế cao.

Media/233_NamHai/Images/202009/96d1c183522dad73f43c-20200929052408-e.jpg
Media/233_NamHai/Images/202009/e633ddac1e02e15cb813-20200929053543-e.jpg
Media/233_NamHai/Images/202009/34f9565395fd6aa333ec-20200929053543-e.jpg
Media/233_NamHai/Images/202009/18de777cb4d24b8c12c3-20200929053544-e.jpg

                      (Mô hình nuôi ốc bươu ta của hội viên nông dân xã Nam Hải)

Từ vị trí tầm quan trọng của hội Nông dân, Đảng, Nhà nước đã ra nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hội Nông dân phát triển như Nghị quyết 09 của tỉnh ủy Thái Bình, Nghị quyết 1080 liên tịch giữa hội Nông dân với ngân hàng chính sách tạo vốn vay cho hội viên nông dân, đến nay tổng số vốn mà hội đứng ra tín chấp ngân hàng chính sách xã hội là trên 9 tỷ đồng, ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn trên 21 tỷ đồng cho hội viên vay để phát triển sản xuất có hiệu quả cao. 

Media/233_NamHai/Images/202009/17d2f8916b3f9461cd2e-20200929052409-e.jpg

Media/233_NamHai/Images/202009/1d1a7dbcbe12414c1803-20200929053542-e.jpg

                 (Mô hình chuyển đổi trồng cây ấu, thả cá của hội viên nông dân)

Năm 2020 trong bối cảnh tình hình đại dịch covid 19 diễn biến phức tạp khó lường. Ảnh hưởng lớn đến sản xuất phát triển kinh tế và đời sống của cán bộ, hội viên nông dân. Tuy nhiên thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ của tỉnh của huyện hội và của Đảng ủy, UBND xã về phòng chống dịch và các biện pháp giãn cách xã hội. BCH Hội Nông dân đã quán triệt đến cán bộ hội viên thực hiện nghiêm chỉ thị 15, 16 các công điện khẩn, tuyên truyền hội viên và nhân dân vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, khắc phục khó khăn tiếp tục lao động sản xuất phục hồi kinh tế.

Tự hào truyền thống của hội Nông dân Việt Nam 90 năm qua mỗi cán bộ hội viên Hội Nông dân Nam Hải tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước trong thời gian tới bằng hành động cụ thể và trách nhiệm chúng ta quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, từ BCH đến các chi hội trong toàn xã hãy tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động để tập hợp Nông dân, hăng hái thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 40 nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023, mạnh dạn học hỏi, tiếp thu tiến bộ KHKT, những mô hình phát triển kinh tế ứng dụng hiệu quả làm giàu chính đáng.Media/233_NamHai/Images/202009/30b5158d8623797d2032-20200929052409-e.jpg

Media/233_NamHai/Images/202009/8c7ad25e41f0beaee7e1-20200929052408-e.jpg

 (Hội nông dân tổ chức lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chăn nuôi cho hội viên nông dân )

Với tinh thần đoàn kết sáng tạo, cần cù, nỗ lực quyết tâm cao của toàn thể cán bộ hội viên Nông dân xã nhà, với sự quan tâm chỉ đạo của huyện hội, cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể trong xã nhất định sẽ tạo được bước chuyển mới. Hội Nông dân xã làm nòng cốt trong phong trào phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng xã Nam Hải giàu mạnh, văn minh, xứng đáng là hội viên hội Nông dân trên quê hương cách mạng 14/10 anh hùng. 

BCH HỘI NÔNG DÂN XÃ NAM HẢI

 


Tổng lượt xem bài viết là: 139
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác