TIN VỀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THƯỜNG NIÊN HTXSXKDDVNN XÃ NAM HẢI NĂM 2020
Ngày 15/10/2020

TIN VỀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THƯỜNG NIÊN

THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ SXKDDVNN XÃ NAM HẢI NĂM 2020

 

Thực hiện Luật HTX năm 2012, Điều lệ hoạt động của HTXSXKDDVNN xã Nam Hải, sự hướng dẫn của phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Tiền Hải; sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy - UBND xã Nam Hải. Sáng ngày 14/10/2020 Hội đồng quản trị HTXSXKDDVNN xã Nam Hải tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu thường niên thành viên HTXSXKDDVNN xã Nam Hải năm 2020 .

Về dự và chỉ đạo đại hội có:

- Đại biểu Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tiền Hải

1. Bà: Nguyễn Thị Thu - Cán bộ chuyên viên phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn  huyện Tiền Hải.

- Đại biểu xã

1. Ông: Phạm Văn Minh - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

3. Ông: Trương Văn Tấn - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

3. Ông: Hoàng Chung Tình - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy - phó Chủ tịch UBND xã

- các ông (bà) trong ban thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ, thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN xã, các ông (bà) trưởng các ban ngành đoàn thể, các ông (bà) bí thư chi bộ, trưởng thôn các thôn và 142 ông (bà) đại biểu thành viên HTX SXKDDVNN xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Media/233_NamHai/Images/202010/a187a3b204bffae1a3ae-20201015092215-e.jpg

(Ông Phạm Văn Minh - phó Bí thư đảng ủy - chủ tịch HĐND thay mặt lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng đại hội) 

Media/233_NamHai/Images/202010/6ffbc62b63269d78c437-20201015092213-e.jpg
 

Đại hội đã tiến hành thực hiện các nội dung, chương trình theo đúng quy định và hướng dẫn

Đúng 7 giờ 30 phút Đại hội chính thức được diễn ra. Sau nghi lễ chào cờ, Ông Hoàng Lê Minh - chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX thay mặt đoàn chủ tịch Đại hội đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Tiếp theo Ông Vũ Ngọc Thư - Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó giám đốc HTX báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh Dịch vụ nông nghiệp 9 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh Dịch vụ nông nghiệp quý 4 năm 2020 của Hợp tác xã.

Trong Báo cáo đã nêu rõ 9 tháng năm 2020 Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh, Dịch vụ nông nghiệp xã Nam Hải thực hiện nhiệm vụ có những thuận lợi nhất định đó là:

          + Thời tiết nhìn chung thuận lợi, ấm không có rét đậm rét hại, nhiệt độ và lượng mưa trung bình, thủy triều sớm, mực nước cao, thuận lợi cho việc điều hành sản xuất của Hợp tác xã.

        + Nhà nước đề ra nhiều chủ trương chính sách quan tâm đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn như: Cấp bù miễn giảm thủy lợi phí, hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật, hỗ trợ tiền và giống trồng cây màu, cây vụ đông...

          + Các công trình đầu mối và hệ thống giao thông, thủy lợi của Hợp tác xã đã từng bước được cải tạo và xây dựng thuận tiện cho việc tưới tiêu nước, và đưa các phương tiện cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất.

          + Trình độ tiếp thu khoa học kỹ thuật của các hộ thành viên được nâng lên và áp dụng rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực như: Quy  trình sản xuất theo mùa vụ, biện pháp thâm canh cây lúa, cây mầu để tăng năng xuất, tăng vòng quay của đất, đưa những giống lúa, giống cây màu có chất lượng cao vào sản xuất.

- Bên cạnh những thuận lợi nêu trên thì trong sản xuất nông nghiệp gặp cũng không ít khó khăn đó là:

          Cuối vụ chiêm xuân 2020 thời tiết bất thuận, nắng nóng kéo dài lượng mưa ít, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa, cây mầu và cũng là tác nhân cho sâu bệnh phát triển mạnh. Đặc biệt là rầy lưng trắng với mật độ cao trong giai đoạn lúa chắc xanh vào cuối vụ gây thiệt hại về năng suất và sản lượng lúa.

         Đầu vụ mùa lượng mưa ít, nắng nóng kéo dài; hệ thống đê bối cánh đồng thôn Đông La, thôn An Hạ xung yếu sạt lở, rò rỉ thẩm thấu gây khó khăn cho sản xuất.

          Một số công trình thủy lợi đã xuống cấp, đặc biệt là hệ thống mương nổi chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất, kênh mương cấp 3 do các thôn quản lý còn bèo bồng, cỏ lan cản trở dòng chảy làm cho việc tưới tiêu gặp nhiều khó khăn.      

        Giá cả vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp luôn biến động tăng, dẫn đến chi phí phục vụ sản xuất cao làm giảm giá sản xuất.

        Trước những thuận lợi và khó khăn trên 9 tháng đầu năm 2020 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp Đảng bộ, Ủy ban nhân dân xã, sự quan tâm của Ủy ban nhân dân Huyện, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tiền Hải. Hội đồng quản trị, Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh, Dịch vụ nông nghiệp xã Nam Hải đã tập trung cao độ, trực tiếp chỉ đạo điều hành sản xuất. Hợp tác xã đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ đảm bảo theo định mức kinh tế kỹ thuật, đúng nguyên tắc theo luật Hợp tác xã.

Tập trung đầu tư cho sản xuất nông nghiệp phát triển, giữ ổn định về diện tích cây lúa, cây màu. Chất lượng nông sản được nâng lên, thời vụ gieo cấy cũng đảm bảo so với lịch thời vụ của xã, huyện. Hợp tác xã đã làm tốt một số khâu dịch vụ như dịch vụ bảo vẹ thực vật, chuyển giao khoa học kỹ thuật…. Góp phần làm tăng năng suất và sản lượng, giá trị cây trồng con vật nuôi, đảm bảo mục tiêu Đề án sản xuất.

          Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong chỉ đạo sản xuất và phát triển kinh tế nông nghiệp việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020 của Hợp tác xã còn một số tồn tại, hạn chế đó là:

          + Sản xuất cây màu hiệu quả chưa cao, chưa thực hiện được theo quy hoạch những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chưa xác định rõ thế mạnh của địa phương để tập trung đầu tư phát triển chuyên canh.

          + Công tác dịch vụ vật tư nông nghiệp chưa được mở rộng, chưa năng động tìm nguồn cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho các hộ thành viên.

          + Chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị Hợp tác xã đôi lúc chưa kịp thời, trong việc tưới tiêu để phục vụ sản xuất.

- Ông: Hoàng Văn Thuận - Kế toán HTX báo cáo kết quả thu chi tài chính HTX 9 tháng năm 2020, nhiệm vụ thu chi tài chính những tháng còn lại

- Ông: Ngô Thế Lân - cán bộ kiểm soát HTX báo kết quả kiểm soát của HTX 9 tháng năm 2020 nhiệm vụ kiểm soát những tháng cuối năm

          Về dự và chỉ đạo Đại hội  Ông Trương Văn Tấn - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy - chủ tịch UBND xã đã phát biểu đánh giá và ghi nhận những kết quả trong 9 tháng qua dưới sự điều hành của hội đồng quản trị HTX đã đạt được, mặc dù trong điều kiện có những thuận lợi nhất định song bên cạnh đó cũng gặp không ít những khó khăn, đồng thời ông cũng đã thẳng thắn nêu ra những tồn tại hạn chế trong điều hành của ban quản trị HTX, phương hướng trong thời gian tới cần phải sớm khắc phục.

Tại Đại hội này, Đại hội cũng đã tiến hành giới thiệu bầu bổ sung Hội đồng quản trị, chủ tịch Hội đồng quản trị - giám đốc hợp tác xã và cán bộ kiểm soát HTX lý do khuyết: Ông Hoàng Lê Minh - chủ tịch Hội đồng quản trị - giám đốc HTX nghỉ chế độ theo luật định; ông Ngô Thế Lân - cán bộ kiểm soát HTX chuyển công tác sang Phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã.

Media/233_NamHai/Images/202010/064cb84d2b41d51f8c50-20201015092214-e.jpg

Media/233_NamHai/Images/202010/427e197a8a7674282d67-20201015092213-e.jpg(Cán bộ Phòng Nông nghiệp và lãnh đạo UBND xã tặng hoa và quà cho cán bộ thôi không tham gia công tác HTXNN)

Đại hội đã tiến hành hiệp thương giới thiệu ông Trần Quang Vinh - ủy viên ban chấp hành đảng bộ ứng cử bầu vào thành viên Hội đồng quản trị HTX. Kết quả bầu cử 121/122 phiếu bầu đạt 99,18%. Đại hội tiếp tục giới thiệu ông Trần Quang Vinh - ủy viên hội đồng quản trị HTX ứng cử bầu chức Chủ tịch hội đồng quản trị - giám đốc HTX kết quả bầu cử: ông Trần Quang vinh số phiếu bầu đạt 120/122 phiếu tỷ lệ 98,3%. Đại hội giới thiệu và tiến hành bầu ông Trần Văn Thuyết giữ chức danh kiểm soát HTX. Kết quả bầu cử đạt 122/122 phiếu bầu tỷ lệ 100%

Media/233_NamHai/Images/202010/32de76e2e5ee1bb042ff-20201015092214-e.jpg

- Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, đại hội đại biểu thường niên, thành viên hợp tác xã SXKDDVNN xã Nam Hải năm 2020 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra, Đại hội đã thành công tốt đẹp./.

 

                                                                                                           CÁN BỘ VĂN HÓA Xà

 

 

 

                                                                                                              Phạm Văn Vĩnh


Tổng lượt xem bài viết là: 578
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác