NAM HẢI KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP NÔNG NGHIỆP CHO CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN TRONG XÃ
Ngày 28/10/2020

Ngày 22 tháng 10 năm 2020 Khai giảng lớp Trung cấp nông nghiệp, trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình. Nhằm tiếp tục trang bị, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho cán bộ xã, thôn, các hộ sản xuất kinh doanh, dịch vụ và nhân dân. Qua đó từng bước cấp ủy đảng chính quyền địa phương, cán bộ thôn trong triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành cùng nông dân một cách cụ thể hơn, gần hơn, đúng hơn, sát hơn, phù hợp hơn và từng bước xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.

Media/233_NamHai/Images/202010/be-mac-20201028084905-e.jpg

 Media/233_NamHai/Images/202010/du-20201028084904-e.jpg

Media/233_NamHai/Images/202010/san-20201028084904-e.jpg
Media/233_NamHai/Images/202010/hieu-truong-20201028084903-e.jpg
Media/233_NamHai/Images/202010/lop-20201028084903-e.jpg
 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 573
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác